Ensivaste
Perustaso
Hoitotaso
Tulosteet
Harjoitukset
Videot
Tilastot

Hoito-ohjeet Varusteet Lääkkeet, nesteet
Potilaan kohtaaminen
Dokumentaatio ensihoidossa
Rintakipuinen
Rytmihäiriöt
Eloton(aikuinen)
Eloton(lapsi)
Elvytetty
Hengitysvaikeus
(aikuinen)
Hengitysvaikeus
(lapsi)
Ilmatie-este
Allerginen
reaktio
Tajuton
Vatsakipu
Aivohalvaus
Intoksikaatio
Kouristeleva
Hypoglykemia
Kork.energisesti vammautunut
Kallovamma
Palovamma
Häkämyrkytys
Hukkunut
Hypotermia
Kivun hoito

Nestehoito

Nestehoito- ohje perustasolle

Ambulansseissa tulisi olla käytettävissä nestehoitoon seuraavat infuusionesteet:

 • Ringersteril 500ml
 • Natrosteril 500ml
 • Plasmafusin/Hemohes 500ml
 • Glucosteril 100mg/ml 100ml

Yleistä nestehoidosta!

 • Kanyylin laittaminen ja aukiolotiputuksen aloittaminen ei ole nestehoitoa
 • Nestehoitoa on kun potilaan sairautta hoidetaan nesteellä
 • Ensihoidossa nestehoidosta voidaan puhua, jos vammautuneelle annetaan nesteitä verenvuodon aiheuttaman verenkiertovajeen korjaamiseksi
 • Myös hypoglykeemisen potilaan herättäminen glukoosiliuoksella luokitellaan nestehoidoksi

 1. Tylpät vammat ja hypovolemia

  Hypovoleemiselle potilaalle oikea neste on Ringerin liuos, jos potilaalla on verenvuotosokin oireita, tulee lisäksi käyttää plasmaexpanderia Plasmafusin/Hemohes. Vammapotilaan oikea kanylointipaikka ovat kyynärtaive ja mahdollisuuksien mukaan kanyylin tulisi olla valkoinen tai suurempi. Jos potilaalla on korkeaenergisiä vammoja tai vuotosokin oireita, tulisi potilaalle asettaa useampia kanyyleita 2-3, jotta riittävän nopea vuodonkorvaus olisi mahdollista. Vuodon määrää ei tule yrittää korvata kokonaan. Nesteytystä seurataan rannepulssin voimakkuuden muutoksella, takykardian rauhoittumisella ja lämpörajan siirtymisellä raajojen ääriosiin. Nestehoidon aloittaminen sokkiselle vammapotilaalle ei saa koskaan viivyttää kuljetuksen aloittamista, (yksi kanyyli kohteessa, toinen matkalla.)

 2. Lävistävät vammat ylävartalon alueella.

  Uusimpien tutkimusten mukaan lävistävän vamman saaneiden potilaiden nesteytystä ennen leikkaussalia tulisi rajoittaa. Jos kyseisiä potilaita nesteytetään ensihoitovaiheessa liiaksi, niin veren viskositeetti (paksuus, juoksevuus) vähenee ja potilas vuotaa entistä enemmän. On kuitenkin muistettava että kudokset tarvitsevat tietyn verenpainetason ja siksi pidemmillä kuljetusmatkoilla yli 10min nesteytys toteutetaan kuten tylpissä vammoissa. Harkitse nestehoidosta pidättäytymistä kaupunkialueella. Kanyylit tulee kuitenkin asentaan jo matkalla sairaalaan.

 3. Aukiolotiputus

  Aukiolotiputus aloitetaan potilaalle, joka sairautensa vuoksi tarvitsee suonensisäistä lääkitystä joko ensihoitovaiheessa tai myöhemmin sairaalassa. Aukiolotiputus avataan myös potilaille jotka ovat kuivuneita ja oletettavasti tarvitsevat sairaalassa suonensisäistä nestehoitoa (ketoasidoosi, oksentelu, ripulointi). Aukiolotiputuksen nesteeksi ensihoitovaiheessa valitaan joko Ringersteril tai Natrosteril. Oikea kanylointipaikka on kämmenselkä tai kyynärvarsi ja kanyyliksi riittää vihreä tai sitä pienempi kanyyli.

Vuodon määrä ja nestehoidon toteutus

Murtuma Vuodon kokonaismäärä(ml)
Lantio (instabiili) 2000-3000
Lantio (stabiili) 1000-1500
Reisiluu 1000-2000
Sääriluu 500-1000
Olkaluu 350-800
Kylkiluu 125/luu

Vuotosokin arviointi ja nestehoidon toteutus


Lievä Keskivaikea Vaikea Kriittinen
Verenhukka (ml) 500 500-1000 1000-2000 yli 2000
Lämpöraja ranne kyynärvarsi olkavarsi vartalo
Syketaajuus <100 100-120 >120 laskee
Pulssiaalto rad+ rad+/- rad- car+/-
Verenpaine >100 90-100 80-90 <80
Tajunta norm norm levoton sekava
Nesteytys RS 500
200 ml lorona
RS500 lorona kunnes rad+ RS500+ Plasma500 lorona kunnes rad+ RS500+ Plasma paineella kunnes rad+


Vaikeassa hypovolemiassa nestehoito toteutetaan Ringerin liuoksella ja plasmalaajentajalla 1:1

Edelliselle sivulle

Sivun alkuun

Ensivaste Perustaso Hoitotaso Tulosteet Harjoitukset Videot Tilastot